Innehåll

Balans nr 1 2010

Framtiden: Utvecklingsmöjligheterna – en stark drivkraft i karriären

Balans möter dem var och en för sig, men de ger en påfallande samstämmig bild av sina egna och de unga kollegernas drivkrafter i karriären. Hanna Wesslén på PricewaterhouseCoopers och Victor Schön på KPMG är båda Stockholmsbaserade revisorer på väg mot revisorsexamen, och det första som båda nämner som drivkraft är utvecklingsmöjligheterna, chansen att hela tiden få lära sig nya saker genom att arbeta i team.

– Det blev i stor utsträckning så som jag hade hoppats. Under de tre år som jag har jobbat nu har jag hela tiden känt att jag har utvecklats, och ställts inför nya utmaningar, säger Hanna Wesslén.

Som nummer två nämner båda det sociala, att man hela tiden träffar människor både inom byrån och ute hos kunderna.

– En hög social kompetens är en viktig del i arbetet, både internt och externt, säger Victor Schön.

Han är mycket involverad i företagets studentrekrytering, och tycker sig ha svårt att nå ut med det budskapet.

– Många studenter har bilden av att revisionsyrket är torrt och osocialt. Det är något vi arbetar mycket för att förändra.

Lönen har inte varit den kortsiktigt avgörande faktorn för någon av dem, men Victor Schön tror att den kommer att bli allt viktigare vartefter åren går.

Vad gäller utsikterna att bli partner i sina respektive företag så ger Hanna Wesslén och Victor Schön något olika bilder. Hanna Wesslén tycker sig ha en rätt tydlig bild av hur förutsättningarna ser ut för den som vill bli partner.

– De flesta som stannar inom företaget tycker nog att det är en intressant möjlighet, säger hon.

– I den här typen av verksamhet tycker jag att ägarmodellen fungerar bra. De som är delägare i företaget är själva aktiva och alla vet att de är där för att de har jobbat sig dit. Det är inte bara någon som hoppat in från ingenstans.

Hon har inte intrycket att man måste välja partnerrollen eller privatlivet.

– De flesta i vår ålder har nog krav på en balans mellan yrkes- och privatliv, säger Hanna Wesslén, som tycker att hennes byrå allmänt visar medvetenhet om värdet av den balansen, även om arbetsbelastningen periodvis är hög.

Victor Schön beskriver vägen till en eventuell partnerroll som mindre utstakad. Han anser att möjligheten till ett framtida partnerskap är en sporre i arbetet, men att det i dagsläget är mer kortsiktiga mål som hägrar, exempelvis att klara proven för att bli godkänd och auktoriserad revisor.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...