Balans möter dem var och en för sig, men de ger en påfallande samstämmig bild av sina egna och de unga kollegernas drivkrafter i karriären. Hanna Wesslén på PricewaterhouseCoopers och Victor Schön på KPMG är båda Stockholmsbaserade revisorer på väg mot revisorsexamen, och det första som båda nämner som drivkraft är utvecklingsmöjligheterna, chansen att hela tiden få lära sig nya saker genom att arbeta i team.

– Det blev i stor utsträckning så som jag hade hoppats. Under de tre år som jag har jobbat nu har jag hela tiden känt att jag har utvecklats, och ställts inför nya utmaningar, säger Hanna Wesslén.

Som nummer två nämner båda det sociala, att man hela tiden träffar människor både inom byrån och ute hos kunderna.

– En hög social kompetens är en viktig del i arbetet, både internt och externt, säger Victor Schön.

Han är mycket involverad i företagets studentrekrytering, och tycker sig ha svårt att nå ut med det budskapet.

– Många studenter har bilden av att revisionsyrket är torrt och osocialt. Det är något vi arbetar mycket för att förändra.

Lönen har inte varit den kortsiktigt avgörande faktorn för någon av dem, men Victor Schön tror att den kommer att bli allt viktigare vartefter åren går.

Vad gäller utsikterna att bli partner i sina respektive företag så ger Hanna Wesslén och Victor Schön något olika bilder. Hanna Wesslén tycker sig ha en rätt tydlig bild av hur förutsättningarna ser ut för den som vill bli partner.

– De flesta som stannar inom företaget tycker nog att det är en intressant möjlighet, säger hon.

– I den här typen av verksamhet tycker jag att ägarmodellen fungerar bra. De som är delägare i företaget är själva aktiva och alla vet att de är där för att de har jobbat sig dit. Det är inte bara någon som hoppat in från ingenstans.

Hon har inte intrycket att man måste välja partnerrollen eller privatlivet.

– De flesta i vår ålder har nog krav på en balans mellan yrkes- och privatliv, säger Hanna Wesslén, som tycker att hennes byrå allmänt visar medvetenhet om värdet av den balansen, även om arbetsbelastningen periodvis är hög.

Victor Schön beskriver vägen till en eventuell partnerroll som mindre utstakad. Han anser att möjligheten till ett framtida partnerskap är en sporre i arbetet, men att det i dagsläget är mer kortsiktiga mål som hägrar, exempelvis att klara proven för att bli godkänd och auktoriserad revisor.

Alexander Kristofersson