Balans nr 10 2010

6 Frågor

Eva-Lena Ahlqvist, chef för Dagens Industris ledarredaktion, är aktuell med boken ”Klarspråk om skatter” på SNS förlag.

1 Varför har du skrivit en bok om skatter?

–Jag kände ett behov av att städa upp i skattedebatten, framför allt debatten om ”pensionärsskatten” som har präglat hela den gångna valrörelsen och gjort den till ett riktigt lågvattenmärke. Det är ett ohederligt sätt att debattera. Man kan inte kalla en sänkt skatt för dem som arbetar för en höjd skatt för dem som är pensionärer.

2. Vem vill du helst ska läsa boken?

–Alla! Jag har skrivit den så att alla ska kunna läsa den. Skatterna är hushållens största utgift och det är viktigt att förstå hur mycket pengar det handlar om och på vilket sätt de tas ut så att man kan avgöra vad som är realistiskt och inte i skattedebatten.

3. Vilka är de vanligaste myterna om skatt?

–Väldigt många vet inte hur mycket skatt de verkligen betalar, i snitt 157.000 kronor per person och år, närmare 1.500 miljarder kronor totalt. Sedan är det många som inte vet hur lite de faktiskt betalar i inkomstskatt, så det förekommer missförstånd i olika riktningar.

4. Håller du med Far om att ”århundradets skattereform” har åldrats snabbt?

–Den har åldrats väldigt snabbt och skatterna är varken enhetliga, likformiga eller enkla längre. Taket på högst 50 procents marginalskatt ar också borta, nu är vi uppe i runt 57 procent. Men när reformen genomfördes var den oerhört stor, viktig och omvälvande. Den är värd all respekt och beundran.

5. Vilka skatter tycker du sämst om?

–De två skatter som står högst upp på min att avskaffa-lista är de höga marginalskatterna på arbete samt den komplicerade kapitalinkomstskatten. Marginalskatterna på arbete gör att det blir alldeles för billigt för höginkomsttagare att vara lediga. I dag tar kirurger kompledigt för att renovera hemma, i stället för att låta en hantverkare göra jobbet. När en höginkomsttagare tjänar 1.000 kronor extra får hon behålla 400 kronor själv, medan 900 kronor (när man räknar med arbetsgivaravgiften) går direkt till stat, kommun och landsting, så det är väldigt viktigt för samhället att dessa personer arbetar.

6. Vilken är din favoritskatt?

–Moms är en bra skatt, den kostar inte mycket att ta ut och skulle den dessutom vara enhetlig vore det ännu bättre, men det är svårt när den är så hög. Min grundvärdering är att skatter är till för att finansiera det vi vill ska göras gemensamt och att de ska tas ut på ett sådant sätt att de skadar tillväxten i ekonomin så lite som möjligt. Sedan kan man använda vissa punktskatter för att påverka beteenden, koldioxidskatten är till exempel en alldeles utmärkt skatt.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...