Eva-Lena Ahlqvist, chef för Dagens Industris ledarredaktion, är aktuell med boken ”Klarspråk om skatter” på SNS förlag.

1 Varför har du skrivit en bok om skatter?

–Jag kände ett behov av att städa upp i skattedebatten, framför allt debatten om ”pensionärsskatten” som har präglat hela den gångna valrörelsen och gjort den till ett riktigt lågvattenmärke. Det är ett ohederligt sätt att debattera. Man kan inte kalla en sänkt skatt för dem som arbetar för en höjd skatt för dem som är pensionärer.

2. Vem vill du helst ska läsa boken?

–Alla! Jag har skrivit den så att alla ska kunna läsa den. Skatterna är hushållens största utgift och det är viktigt att förstå hur mycket pengar det handlar om och på vilket sätt de tas ut så att man kan avgöra vad som är realistiskt och inte i skattedebatten.

3. Vilka är de vanligaste myterna om skatt?

–Väldigt många vet inte hur mycket skatt de verkligen betalar, i snitt 157.000 kronor per person och år, närmare 1.500 miljarder kronor totalt. Sedan är det många som inte vet hur lite de faktiskt betalar i inkomstskatt, så det förekommer missförstånd i olika riktningar.

4. Håller du med Far om att ”århundradets skattereform” har åldrats snabbt?

–Den har åldrats väldigt snabbt och skatterna är varken enhetliga, likformiga eller enkla längre. Taket på högst 50 procents marginalskatt ar också borta, nu är vi uppe i runt 57 procent. Men när reformen genomfördes var den oerhört stor, viktig och omvälvande. Den är värd all respekt och beundran.

5. Vilka skatter tycker du sämst om?

–De två skatter som står högst upp på min att avskaffa-lista är de höga marginalskatterna på arbete samt den komplicerade kapitalinkomstskatten. Marginalskatterna på arbete gör att det blir alldeles för billigt för höginkomsttagare att vara lediga. I dag tar kirurger kompledigt för att renovera hemma, i stället för att låta en hantverkare göra jobbet. När en höginkomsttagare tjänar 1.000 kronor extra får hon behålla 400 kronor själv, medan 900 kronor (när man räknar med arbetsgivaravgiften) går direkt till stat, kommun och landsting, så det är väldigt viktigt för samhället att dessa personer arbetar.

6. Vilken är din favoritskatt?

–Moms är en bra skatt, den kostar inte mycket att ta ut och skulle den dessutom vara enhetlig vore det ännu bättre, men det är svårt när den är så hög. Min grundvärdering är att skatter är till för att finansiera det vi vill ska göras gemensamt och att de ska tas ut på ett sådant sätt att de skadar tillväxten i ekonomin så lite som möjligt. Sedan kan man använda vissa punktskatter för att påverka beteenden, koldioxidskatten är till exempel en alldeles utmärkt skatt.

Rakel Lennartsson