Innehåll

Balans nr 11 2010

Noteringar: Frivillig revision

Bolagsverket är förberett för övergången till frivillig revision för upp till 270000 bolag.

Beslutet om frivillig revision blev en opt out-lösning, det vill säga att bolagen aktivt måste välja att inte ha revision. Hur påverkas Bolagsverket?

Det hade troligtvis blivit en större arbetsbörda med den andra varianten [opt in) där alla revisorer hade blivit av med sina uppdrag över en natt. Den här lösningen är bra, dels för att en stor del av bolagen sannolikt kommer att behålla revisorn, dels för att det är bättre att bolagen gör ett medvetet val, säger Bolagsverkets chefsjurist Per Nordström.

Kommer ni att bevaka vilka bolag som omfattas?

Vi kommer inte att ha aktiv bevakning i någon större omfattning. Men man kan anta att det kommer påtryckningar från kreditupplysningsinstitut, banker eller affärspartners om dessa upptäcker ett bolag utan revisor, trots att bolaget överstiger gränsvärdena.

Vilka sanktionsmöjligheter finns?

Om vi inte inom den normala sjumånadersfristen får in årsredovisning samt revisionsberättelse, från ett bolag som överstiger gränsvärdena, blir det i första hand en förseningsavgift. I ett andra steg har vi möjlighet att utfärda ett likvidationsföreläggande. I vissa fall kan vi använda oss av vite.

Rakel Lennartsson

Gränsvärden:

Lagstadgad revision krävs för aktiebolag som överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...