Innehåll

Balans nr 11 2010

Europafrågor: EU skapar unik innovationsunion

Som en del i EU:s tillväxtstrategi 2020 har EU-kommissionen tagit fram en så kallad innovationsunion. Syftet är att omvandla idéer till jobb, miljövänlig tillväxt och sociala framsteg. Innovationsunionen ska fokusera på utmaningar som klimatförändring, energi- och livsmedelstrygghet, hälsa och åldrande befolkning. ”Innovation är nyckeln till hållbar tillväxt och rättvisare och miljövänligare samhällen. En radikal förändring av EU:s innovationsprestanda är det enda sättet att skapa varaktiga och välbetalda jobb som kan stå emot globaliseringstrycket”, säger EU-kommissionärerna Máire Geoghegan-Quinn, med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, och Antonio Tajani, med ansvar för näringsliv och företagande.

Enligt en europeisk studie skulle 3,7 miljoner jobb kunna skapas och BNP kunna öka med upp till 795 miljarder euro per år till 2025, om Europa 2020-målet att öka FOU-investeringarna till 3 procent av BNP uppnås. Det kommer att behövas ytterligare en miljon forskare och forskning över landgränserna måste uppmuntras. EU-kommissionen anser att en modernisering av utbildningssystemet är nödvändig, EU behöver fler universitet i världsklass, en ökad kunskapsnivå och en förmåga att attrahera toppstudenter från andra länder. Man kommer därför att stödja ett oberoende rankningssystem för universitet.

För att lyckas med sin målsättning har EU-kommissionen tagit fram en checklista med egenskaper hos framgångsrika innovationssystem. Att underlätta tillgången på finansiering blir också viktigt. Innovationsunionen kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte i december. Framstegen kommer att övervakas och vid ett årligt innovationskonvent kommer läget för innovationsunionen att diskuteras.

Medan EU storsatsar på innovation och forskning har oroliga röster höjts i Sverige om regeringens forskningspolitik. I valrörelsen talades det väldigt lite om högre utbildning och innovation och i regeringsdeklarationen nämns frågan endast kort. Jan Björklund (FP) har tagit över ansvaret för forskningsområdet från den tidigare forskningsministen Tobias Krantz (FP). Förhoppningsvis omfamnar Jan Björklund EU-kommissionens initiativ till innovationsunionen och medverkar till framgång i såväl Sverige som EU.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...