Som en del i EU:s tillväxtstrategi 2020 har EU-kommissionen tagit fram en så kallad innovationsunion. Syftet är att omvandla idéer till jobb, miljövänlig tillväxt och sociala framsteg. Innovationsunionen ska fokusera på utmaningar som klimatförändring, energi- och livsmedelstrygghet, hälsa och åldrande befolkning. ”Innovation är nyckeln till hållbar tillväxt och rättvisare och miljövänligare samhällen. En radikal förändring av EU:s innovationsprestanda är det enda sättet att skapa varaktiga och välbetalda jobb som kan stå emot globaliseringstrycket”, säger EU-kommissionärerna Máire Geoghegan-Quinn, med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, och Antonio Tajani, med ansvar för näringsliv och företagande.

Enligt en europeisk studie skulle 3,7 miljoner jobb kunna skapas och BNP kunna öka med upp till 795 miljarder euro per år till 2025, om Europa 2020-målet att öka FOU-investeringarna till 3 procent av BNP uppnås. Det kommer att behövas ytterligare en miljon forskare och forskning över landgränserna måste uppmuntras. EU-kommissionen anser att en modernisering av utbildningssystemet är nödvändig, EU behöver fler universitet i världsklass, en ökad kunskapsnivå och en förmåga att attrahera toppstudenter från andra länder. Man kommer därför att stödja ett oberoende rankningssystem för universitet.

För att lyckas med sin målsättning har EU-kommissionen tagit fram en checklista med egenskaper hos framgångsrika innovationssystem. Att underlätta tillgången på finansiering blir också viktigt. Innovationsunionen kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte i december. Framstegen kommer att övervakas och vid ett årligt innovationskonvent kommer läget för innovationsunionen att diskuteras.

Medan EU storsatsar på innovation och forskning har oroliga röster höjts i Sverige om regeringens forskningspolitik. I valrörelsen talades det väldigt lite om högre utbildning och innovation och i regeringsdeklarationen nämns frågan endast kort. Jan Björklund (FP) har tagit över ansvaret för forskningsområdet från den tidigare forskningsministen Tobias Krantz (FP). Förhoppningsvis omfamnar Jan Björklund EU-kommissionens initiativ till innovationsunionen och medverkar till framgång i såväl Sverige som EU.

Ewa Fallenius är EU-expert på PwC. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@se.pwc.com