Innehåll

Balans nr 11 2010

Noteringar: Friande dom i Prosolviamålet

Prosolvias konkursbo krävde PwC på 1,4 miljarder kronor i skadestånd. Nu har Göteborgs tingsrätt avslagit kravet. -Utfallet var väntat, säger Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC.

Prosolvia försattes i konkurs 1998. För sju år sedan åtalades grundarna, företagets revisor samt ytterligare två personer för bokföringsbrott och svindleri. De åtalade frikändes av tingsrätten efter en två år lång process. Då stämde konkursförvaltaren PwC och den huvudansvarige revisorn och krävde 1,4 miljarder kronor i skadestånd. Konkursboet ansåg att revisorerna orsakat konkursen genom oaktsamhet när de inte anmärkt mot redovisningen av 15 större affärer i två av Prosolvias dotterbolag.

I domen som kom 15 oktober gör Göteborgs tingsrätt bedömningen att redovisningen av de 15 ifrågasatta affärerna i Prosolvias årsredovisning 1997 inte var förenlig med god redovisningssed. Tingsrätten konstaterar även att revisorernas granskning avvikit från god revisionssed i sådan mån att de varit oaktsamma. Det finns dock inte tillräckliga orsakssamband mellan oaktsamheten och konkursen varför skadeståndskravet ogillas.

Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC, är inte förvånad över utgången. Han vill dock avvakta med att kommentera rättens synpunkter på redovisningen och revisionen.

– Först ska vi och våra jurister detaljläsa domen på närmare 1400 sidor, men det som kan tyckas lite förvånande är att i brottmålet ansågs redovisningen okej och det var ju samma redovisning som nu, säger han.

Även Fars generalsekreterare Dan Brännström menar att domen var väntad.

– Domen är logisk eftersom konkursboet stämde den som hade tjockast plånbok snarare än den som var mest ansvarig.

Vad betyder domen för branschen?

– Det finns anledning att känna lättnad, men samtidigt är det olyckligt att vi aldrig får svar på hur ansvarsfördelningen styrelserevisor ser ut. För förtroendets skull måste det finnas ett tydligt ansvar för både styrelsen och revisorn.

Processen har tagit läng tid, hur ser du på det?

– Det är fruktansvärt. En kollega har fått vänta på befrielsen i 12 år. Att domen dessutom är på hela 1348 sidor gör att jag starkt ifrågasätter effektiviteten, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...