Prosolvias konkursbo krävde PwC på 1,4 miljarder kronor i skadestånd. Nu har Göteborgs tingsrätt avslagit kravet. -Utfallet var väntat, säger Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC.

Prosolvia försattes i konkurs 1998. För sju år sedan åtalades grundarna, företagets revisor samt ytterligare två personer för bokföringsbrott och svindleri. De åtalade frikändes av tingsrätten efter en två år lång process. Då stämde konkursförvaltaren PwC och den huvudansvarige revisorn och krävde 1,4 miljarder kronor i skadestånd. Konkursboet ansåg att revisorerna orsakat konkursen genom oaktsamhet när de inte anmärkt mot redovisningen av 15 större affärer i två av Prosolvias dotterbolag.

I domen som kom 15 oktober gör Göteborgs tingsrätt bedömningen att redovisningen av de 15 ifrågasatta affärerna i Prosolvias årsredovisning 1997 inte var förenlig med god redovisningssed. Tingsrätten konstaterar även att revisorernas granskning avvikit från god revisionssed i sådan mån att de varit oaktsamma. Det finns dock inte tillräckliga orsakssamband mellan oaktsamheten och konkursen varför skadeståndskravet ogillas.

Peter Clemedtson, styrelseordförande PwC, är inte förvånad över utgången. Han vill dock avvakta med att kommentera rättens synpunkter på redovisningen och revisionen.

– Först ska vi och våra jurister detaljläsa domen på närmare 1400 sidor, men det som kan tyckas lite förvånande är att i brottmålet ansågs redovisningen okej och det var ju samma redovisning som nu, säger han.

Även Fars generalsekreterare Dan Brännström menar att domen var väntad.

– Domen är logisk eftersom konkursboet stämde den som hade tjockast plånbok snarare än den som var mest ansvarig.

Vad betyder domen för branschen?

– Det finns anledning att känna lättnad, men samtidigt är det olyckligt att vi aldrig får svar på hur ansvarsfördelningen styrelserevisor ser ut. För förtroendets skull måste det finnas ett tydligt ansvar för både styrelsen och revisorn.

Processen har tagit läng tid, hur ser du på det?

– Det är fruktansvärt. En kollega har fått vänta på befrielsen i 12 år. Att domen dessutom är på hela 1348 sidor gör att jag starkt ifrågasätter effektiviteten, säger Dan Brännström.

Charlotta Danielsson