Innehåll

Balans nr 3 2010

Inledning: Miljö har blivit fint

Hållbarhetsfrågorna har tagit sig in i näringslivets finrum. Ett exempel på detta är att Nasdaq omx i början av februari upplät sina lokaler till ett seminarium om hållbart värdeskapande. En av deltagarna var Lars-Olle Larsson som är aktuell med boken Hållbar affärsutveckling. Han menar att vi är på väg mot en mer långsiktig kapitalism.

Vem ska betala för utvecklingen av SIE-formatet? Den frågan ställer Björn Lindström och Lage Wikstrand i en debattartikel. De menar att branschen bör skjuta till pengar för att möjliggöra en fortsatt utveckling av SIE-formatet.

En kvinna som inte är rädd för att sticka ut hakan i kontroversiella frågor är Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam. För Balans berättar hon om bakgrunden till sitt engagemang för etik och hållbarhetsfrågor. ”Det kändes viktigt att livet inte bara skulle ha handlat om pengar, utan att jag också skulle ha gjort något som betyder något.”

IFAC:s nya etikkod innebär skärpta regler om opartiskhet. På en del punkter råder emellertid oklarhet kring hur bestämmelserna ska tolkas i svensk miljö. Det innebär att en tillämpning av koden förutsätter ett fortsatt arbete med att ta fram tydliga definitioner av ”företag av allmänt intresse”. Om detta skriver Carina Bergman Marcus och Helene Agélii. Varför är det så svårt att ta betalt? Ta del av Mia Törnbloms tankar om vikten av att ta betalt för sin kompetens i månadens gästkrönika.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...