Hållbarhetsfrågorna har tagit sig in i näringslivets finrum. Ett exempel på detta är att Nasdaq omx i början av februari upplät sina lokaler till ett seminarium om hållbart värdeskapande. En av deltagarna var Lars-Olle Larsson som är aktuell med boken Hållbar affärsutveckling. Han menar att vi är på väg mot en mer långsiktig kapitalism.

Vem ska betala för utvecklingen av SIE-formatet? Den frågan ställer Björn Lindström och Lage Wikstrand i en debattartikel. De menar att branschen bör skjuta till pengar för att möjliggöra en fortsatt utveckling av SIE-formatet.

En kvinna som inte är rädd för att sticka ut hakan i kontroversiella frågor är Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam. För Balans berättar hon om bakgrunden till sitt engagemang för etik och hållbarhetsfrågor. ”Det kändes viktigt att livet inte bara skulle ha handlat om pengar, utan att jag också skulle ha gjort något som betyder något.”

IFAC:s nya etikkod innebär skärpta regler om opartiskhet. På en del punkter råder emellertid oklarhet kring hur bestämmelserna ska tolkas i svensk miljö. Det innebär att en tillämpning av koden förutsätter ett fortsatt arbete med att ta fram tydliga definitioner av ”företag av allmänt intresse”. Om detta skriver Carina Bergman Marcus och Helene Agélii. Varför är det så svårt att ta betalt? Ta del av Mia Törnbloms tankar om vikten av att ta betalt för sin kompetens i månadens gästkrönika.