Innehåll

Balans nr 4 2010

Noteringar: EU söker revisorer

Ett attraktivt arbete på en mångkulturell arbetsplats med bra lön och bra villkor. Det får många svenskar att söka jobb inom EU:s revisionsorgan, Revisionsrätten. En ny uttagningsomgång för revisorer har nu öppnats.

Att jobba inom EU-kommissionen lockar många. Men vägen dit är inte helt enkel. Till de fasta tjänsterna inom EU rekryteras personal från en lista på anställningsbara personer och för att komma med på listan måste man klara de uttagningsprov som EPSO, EU:s egen rekryteringsbyrå, arrangerar.

Från och med i år är det en del förändringar i rekryteringsförfarandet. Den största är att årliga cykler för uttagningsproven för de vanligaste jobbprofilerna har införts.

Till EU:s institutioner söks denna gång flera olika yrkesgrupper, bland annat revisorer. Då handlar det framför allt om jobb på Europeiska Revisionsrätten i Luxemburg.

– Revisionsrätten har cirka 950 anställda, varav 22 är svenskar. Det finns inom EU ett intresse att rekrytera fler svenskar då de anses vara noggranna och pålästa, dessutom är många bra på engelska, säger Thomas Belius, ämnesråd på EU-samordningen i regeringskansliet.

Något krav på att kunna tala franska redan när man söker till EU finns inte. Däremot ska man vara beredd att lära sig, och det finns goda möjligheter till språkundervisning på arbetstid.

Uttagningsprovet består av två steg. Först görs ett urvalsprov som är datorbaserat. Där testas verbal och numerisk förmåga, situationsbedömning och logiskt tänkande.

– Det handlar inte om något prov av faktiska ämnes- eller språkkunskaper. För dessa delar tittar man på personens cv och en förutsättning för att kunna få en tjänst är att man har den utbildning som krävs, säger Thomas Belius.

Klarar man uttagningsprovet går man vidare till en andra omgång i Bryssel. Där testas den sökandes förmåga att tillämpa kunskaper, både skriftligt och muntligt. Den som klarar båda omgångarna sätts upp på en lista med anställningsbara personer och därifrån rekryteras sedan personal till de tjänster som ska tillsättas.

– Den här omgången söker man ett 60-tal revisorer, och alla som är medborgare i något EU-medlemsland får söka. Framför allt söker man denna gång nyexaminerade eller personer med några få års erfarenhet, säger Thomas Belius.

Charlotta Danielsson

Ansökan

Ansökan görs på <www.eu-careers.se> och ska vara insänd senast 15 april 2010.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...