Ett attraktivt arbete på en mångkulturell arbetsplats med bra lön och bra villkor. Det får många svenskar att söka jobb inom EU:s revisionsorgan, Revisionsrätten. En ny uttagningsomgång för revisorer har nu öppnats.

Att jobba inom EU-kommissionen lockar många. Men vägen dit är inte helt enkel. Till de fasta tjänsterna inom EU rekryteras personal från en lista på anställningsbara personer och för att komma med på listan måste man klara de uttagningsprov som EPSO, EU:s egen rekryteringsbyrå, arrangerar.

Från och med i år är det en del förändringar i rekryteringsförfarandet. Den största är att årliga cykler för uttagningsproven för de vanligaste jobbprofilerna har införts.

Till EU:s institutioner söks denna gång flera olika yrkesgrupper, bland annat revisorer. Då handlar det framför allt om jobb på Europeiska Revisionsrätten i Luxemburg.

– Revisionsrätten har cirka 950 anställda, varav 22 är svenskar. Det finns inom EU ett intresse att rekrytera fler svenskar då de anses vara noggranna och pålästa, dessutom är många bra på engelska, säger Thomas Belius, ämnesråd på EU-samordningen i regeringskansliet.

Något krav på att kunna tala franska redan när man söker till EU finns inte. Däremot ska man vara beredd att lära sig, och det finns goda möjligheter till språkundervisning på arbetstid.

Uttagningsprovet består av två steg. Först görs ett urvalsprov som är datorbaserat. Där testas verbal och numerisk förmåga, situationsbedömning och logiskt tänkande.

– Det handlar inte om något prov av faktiska ämnes- eller språkkunskaper. För dessa delar tittar man på personens cv och en förutsättning för att kunna få en tjänst är att man har den utbildning som krävs, säger Thomas Belius.

Klarar man uttagningsprovet går man vidare till en andra omgång i Bryssel. Där testas den sökandes förmåga att tillämpa kunskaper, både skriftligt och muntligt. Den som klarar båda omgångarna sätts upp på en lista med anställningsbara personer och därifrån rekryteras sedan personal till de tjänster som ska tillsättas.

– Den här omgången söker man ett 60-tal revisorer, och alla som är medborgare i något EU-medlemsland får söka. Framför allt söker man denna gång nyexaminerade eller personer med några få års erfarenhet, säger Thomas Belius.

Charlotta Danielsson

Ansökan

Ansökan görs på <www.eu-careers.se> och ska vara insänd senast 15 april 2010.