Skatteverket har länge struntat i en viktig rättsprincip och konfiskerat felaktiga betalningar. Det menar stiftelsen Den nya välfärden. En dom i Högsta Domstolen (HD)sätter nu stopp för detta.

Företagare som av misstag angett fel OCR-nummer när de betalat in skatt till Skatteverket har under flera år fått se sina pengar konfiskerade och varit tvungna att betala in skatten ytterligare en gång.

Stiftelsen Den nya välfärden har reagerat på Skatteverkets förfarande och anser att det varit orimligt att företagare tvingats betala dubbel skatt.

Nu sätter en dom från Högsta Domstolen punkt för Skatteverkets agerande. Frågan som har processats genom alla rättsinstanser började med att ett bolag företrädde två olika skattskyldiga bolag och upprättade deklarationer för båda. I samband med en skatteinbetalning råkade bolaget ange fel OCR-nummer vid betalningen av skatten, och pengarna hamnade på ett skattekonto tillhörande ett bolag där företagsrekonstruktion inletts. När bolaget som gått miste om sin skatteinbetalning upptäckte det begärde bolaget att Skatteverket skulle föra över pengarna till rätt skattekonto. Bolaget framhöll att det rörde sig om en felaktig betalning och hänvisade till principen om condictio indebiti. Skatteverket höll med om att betalningen varit avsedd för ett annat bolags skattekonto, men menade att man fått pengarna i god tro och agerat därefter.

– Det är märkligt att företagare tvingas processa i åratal för en självklarhet. Rättsregeln condictio indebiti har sin grund i romersk rätt, men Skatteverket har struntat i denna rättsprincip och i stället konfiskerat misstagsbetalningar, säger Micha Velasco, företagarombudsman vid Den nya välfärden.

I HDs dom konstateras att huvudregeln vid condictio indebiti är att den betalande har rätt att kräva tillbaka det felaktigt inbetalda beloppet, men att ju längre tid betalaren dröjer med att kräva tillbaka pengarna, desto större skäl har mottagaren att tro att utbetalningen är definitiv. I det aktuella fallet anser HD att principerna om condictio indebiti är tillämpliga.

– Skatteverket har känt till dessa misstagsbetalningar sedan flera år tillbaka men vägrat att ändra luckorna i sina egna föreskrifter. Det är uppenbart att Skatteverket inte klarar av sin roll i den här typen av fall. Kanske vore en Skatteombudsman som tillgodoser medborgarnas behov en lösning, säger Micha Velasco.

Charlotta Danielsson