Innehåll

Balans nr 1 2012

”Vi tar debatten”

Fars generalsekreterare Dan Brännström håller med finansmarknadsminister Peter Norman. På en punkt.

– Jag håller med om att det finns för många frågetecken efter HQ-affären. Men det är fel att säga att debatten inte har börjat, när det har förekommit så mycket debatt i exempelvis Balans och på bloggar.

Dan Brännström ser ingen anledning att ifrågasätta Revisorsnämndens beslut om revisionen i HQ. Tvärtom noterar han att nämnden närmast applåderat revisionsinsatsen. Däremot ser han att det finns anledning att diskutera betydelsen av IFRS för utgången i HQ. Dan Brännström tycker också att man borde diskutera om Finansinspektionen hade tillräcklig grund för sitt beslut att stänga HQ Bank.

– Frågan är om Revisorsnämndens beslut och Finansinspektionens beslut är förenliga. Här tycker jag att vi skulle behöva en oberoende kommission så att vi verkligen lär oss något från HQ-fallet.

– Jag noterade att Anders Nyrén (vd Industrivärden) hade modet att ifrågasätta kompetensen hos Finansinspektionen, säger Dan Brännström apropå paneldebatten på Finforum.

Det var en intressant och rolig debatt, tycker Dan Brännström, som öppnade samtalet med ett anförande om EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisionen. Han är särskilt nöjd med att han fick gehör för synpunkten att ägarnas roll hamnat i skymundan i EU-kommissionens förslag.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...