Fars generalsekreterare Dan Brännström håller med finansmarknadsminister Peter Norman. På en punkt.

– Jag håller med om att det finns för många frågetecken efter HQ-affären. Men det är fel att säga att debatten inte har börjat, när det har förekommit så mycket debatt i exempelvis Balans och på bloggar.

Dan Brännström ser ingen anledning att ifrågasätta Revisorsnämndens beslut om revisionen i HQ. Tvärtom noterar han att nämnden närmast applåderat revisionsinsatsen. Däremot ser han att det finns anledning att diskutera betydelsen av IFRS för utgången i HQ. Dan Brännström tycker också att man borde diskutera om Finansinspektionen hade tillräcklig grund för sitt beslut att stänga HQ Bank.

– Frågan är om Revisorsnämndens beslut och Finansinspektionens beslut är förenliga. Här tycker jag att vi skulle behöva en oberoende kommission så att vi verkligen lär oss något från HQ-fallet.

– Jag noterade att Anders Nyrén (vd Industrivärden) hade modet att ifrågasätta kompetensen hos Finansinspektionen, säger Dan Brännström apropå paneldebatten på Finforum.

Det var en intressant och rolig debatt, tycker Dan Brännström, som öppnade samtalet med ett anförande om EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisionen. Han är särskilt nöjd med att han fick gehör för synpunkten att ägarnas roll hamnat i skymundan i EU-kommissionens förslag.

Rakel Lennartsson