Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Få förberedda för nya regler

Om knappt ett år börjar det amerikanska regelverket FATCA gälla. Reglerna påverkar svenska finansbolag, men få känner till vad de innebär.

Under 2010 infördes ett nytt regelverk i usa. Regelverket är ett led i arbetet att motverka amerikansk skatteflykt och att kartlägga innehav och transaktioner hos amerikanska medborgare och andra som är skattskyldiga i usa. Regelverket, som gäller från 1 januari 2013, ger det amerikanska skatteverket irs möjlighet att driva in skatter från utlandet.

Regelverket är avsett att tvinga utländska finansiella institut, så kallade FFI, och andra berörda bolag att lämna information om sina amerikanska kontohavare och ägare.

– Om inte de utländska finansiella institutionerna samtycker till detta kommer 30 procents skatt att kvarhållas på utbetalningar från till exempel räntor, utdelningar och vinster från usa till den aktuella finansiella institutionen, säger Steven Robertson, senior manager på KPMG.

En rapport från PwC visar att mer än 40 procent av de svenska finansbolagen saknar kännedom om vad reglerna innebär.

– FATCA är ett omfattande regelverk som kräver många nya administrativa rutiner. Det handlar inte bara om att identifiera amerikanska kunder och konton, utan även att följa kundernas transaktionsled för att utvärdera vilka betalningar som faller under fatca-reglerna, säger Stefan Carlsson, ansvarig för fatca på PwC i Sverige.

Primärt är det bolag som klassificeras som FFI:s som påverkas av FATCA, exempelvis banker och fonder.

– Oavsett om bolagen väljer att rapportera amerikanska personer till IRS, eller om de väljer att låta bli, och därmed få en skatt på 30 procent påverkas de, säger Steven Robertson.

Charlotta Danielsson

Fotnot: FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...