Om knappt ett år börjar det amerikanska regelverket FATCA gälla. Reglerna påverkar svenska finansbolag, men få känner till vad de innebär.

Under 2010 infördes ett nytt regelverk i usa. Regelverket är ett led i arbetet att motverka amerikansk skatteflykt och att kartlägga innehav och transaktioner hos amerikanska medborgare och andra som är skattskyldiga i usa. Regelverket, som gäller från 1 januari 2013, ger det amerikanska skatteverket irs möjlighet att driva in skatter från utlandet.

Regelverket är avsett att tvinga utländska finansiella institut, så kallade FFI, och andra berörda bolag att lämna information om sina amerikanska kontohavare och ägare.

– Om inte de utländska finansiella institutionerna samtycker till detta kommer 30 procents skatt att kvarhållas på utbetalningar från till exempel räntor, utdelningar och vinster från usa till den aktuella finansiella institutionen, säger Steven Robertson, senior manager på KPMG.

En rapport från PwC visar att mer än 40 procent av de svenska finansbolagen saknar kännedom om vad reglerna innebär.

– FATCA är ett omfattande regelverk som kräver många nya administrativa rutiner. Det handlar inte bara om att identifiera amerikanska kunder och konton, utan även att följa kundernas transaktionsled för att utvärdera vilka betalningar som faller under fatca-reglerna, säger Stefan Carlsson, ansvarig för fatca på PwC i Sverige.

Primärt är det bolag som klassificeras som FFI:s som påverkas av FATCA, exempelvis banker och fonder.

– Oavsett om bolagen väljer att rapportera amerikanska personer till IRS, eller om de väljer att låta bli, och därmed få en skatt på 30 procent påverkas de, säger Steven Robertson.

Charlotta Danielsson

Fotnot: FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act.