INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET – FÖR DEKLARATION 2019

Enskilda näringsidkare som inte upprättar ett förenklat årsbokslut

Balansräkning/räkenskapsschema

Anläggningstillgångar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7200

B1

Immateriella anläggningstillgångar

10xx

7210

B2

Byggnader och markanläggningar

1100–1129, 1150–1179, 1190–1199

7211

B3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

113x–114x, 118x, 1291

7212

B4

Maskiner och inventarier

1200–1290, 1292–1299

7213

B5

Övriga anläggningstillgångar

13xx

Omsättningstillgångar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7240

B6

Varulager

14xx

7250

B7

Kundfordringar

15xx

7260

B8

Övriga fordringar

16xx–18xx

7280

B9

Kassa och bank

19xx

Eget kapital

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7300

B10

Eget kapital

201x, 205x

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7320

B11

Obeskattade reserver

21xx

Avsättningar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7330

B12

Avsättningar

22xx

Skulder

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7380

B13

Låneskulder

23xx, 241x, 248x

7381

B14

Skatteskulder

25xx– 26xx, 271x, 273x

7382

B15

Leverantörsskulder

2440–2449, 2460–2479

7383

B16

Övriga skulder

2420–2439, 2450–2459, 2490–2499, 2700–2709, 2720–2729, 2740–2999

Resultaträkning/räkenskapsschema

Intäkter

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7400

R1

Försäljning och utfört arbete samt
övriga momspliktiga intäkter

30xx–37xx, 39xx

7401

R2

Momsfria intäkter

30xx–37xx, 39xx

7402

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

7403

R4

Ränteintäkter m.m.

38xx, 801x, 802x(+), 803x(+), 811x, 812x(+), 813x(+), 820x, 821x, 822x(+), 823x(+), 824x(+), 825x, 826x, 829x(+), 830x, 831x, 832x(+), 833x(+), 834x, 835x(+), 836x, 839x, 843x(+), 844x, 845x(+), 849x(+), 881x(+), 886x(+), 888x(+), 889x(+)

Kostnader

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7500

R5

Varor och legoarbeten

40xx–49xx

7501

R6

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

7502

R7

Anställd personal

70xx–76xx

7503

R8

Räntekostnader m.m.

774x, 779x, 79xx, 802x(–),
803x(–), 807x, 808x, 812x(–), 813x(–), 817x, 818x, 822x(–), 823x, 824x(–), 827x, 828x,
829x(–), 832x(–), 833x(–),
835x(–), 837x, 838x, 840x, 841x, 842x, 843x(–), 845x(–), 846x, 848x, 849x(–), 881x(–), 886x(–), 888x(–), 889x(–), 89xx (exkl. 899x)

Avskrivningar

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7504

R9

Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar

772x, 777x, 782x, 784x, 885x

7505

R10

Avskrivningar och nedskrivningar ­maskiner och inventarier och
immateriella tillgångar

771x, 773x, 776x, 778x, 781x, 783x, 885x

Årets resultat

Fältkod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018

7440

R11

Bokfört resultat

899x

Kommentarer

När samma kontonummer förekommer på olika rader i schemat ovan måste kopplingen till rad i deklarationen baseras på vad som i det enskilda företaget bokförts på kontot.

(+) Ett plustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en intäkt så förs beloppet till den aktuella raden.

(–) Ett minustecken inom parentes efter kontonumret betyder att om saldot på kontot är en kostnad så förs beloppet till den aktuella raden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...