Innehåll

KONSUMENTVERKETS FÖRESKRIFTER

KOVFS 2019:1 Näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

1 §Vid marknadsföring av kreditavtal avseende högkostnadskredit ska en särskild upplysning om att krediten är en högkostnadskredit lämnas, upplysningen ska lämnas med fet textstil.

”Det här är en högkostnadskredit”

2 §Upplysningen ska innehålla följande riskinformation:

”Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning.”

3 §Upplysningen ska också innehålla följande information om budget- och skuldrådgivning:

”För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.”

4 §Upplysningen ska markeras med nedanstående symbol och

KOVFS20190001_bild
  1. vara lika hög som minst tre av textraderna i upplysningen, samt

  2. presenteras i valfri nyans av röd.

Om marknadsföringen sker muntligt ska symbolen ersättas med ordet observera.

5 §Upplysningen ska lämnas enligt nedan

KOVFS20190001_bild

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  1. med svart text mot vit bakgrund,

  2. på en framträdande plats i marknadsföringen, och

  3. i samtliga steg under ansökningsprocessen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...