1 §Vid marknadsföring av kreditavtal avseende högkostnadskredit ska en särskild upplysning om att krediten är en högkostnadskredit lämnas, upplysningen ska lämnas med fet textstil.

”Det här är en högkostnadskredit”

2 §Upplysningen ska innehålla följande riskinformation:

”Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning.”

3 §Upplysningen ska också innehålla följande information om budget- och skuldrådgivning:

”För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.”

4 §Upplysningen ska markeras med nedanstående symbol och

KOVFS20190001_bild
  1. vara lika hög som minst tre av textraderna i upplysningen, samt

  2. presenteras i valfri nyans av röd.

Om marknadsföringen sker muntligt ska symbolen ersättas med ordet observera.

5 §Upplysningen ska lämnas enligt nedan

KOVFS20190001_bild

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

  1. med svart text mot vit bakgrund,

  2. på en framträdande plats i marknadsföringen, och

  3. i samtliga steg under ansökningsprocessen.