Penningtvättslagen gäller bland annat för fysiska och juridiska personer som:

 • bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning till stora belopp (motsvarande minst 15.000 euro per affärstransaktion). Exempelvis handel med bilar, juveler, klockor och antikviteter

 • bedriver verksamhet som fastighetsmäklare

 • bedriver verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå

 • bedriver verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag

 • arbetar med bokföring och redovisning

 • ger skatterådgivning

 • ger juridisk rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter och företag med mera

 • bildar, säljer och förmedlar företag

 • tillhandahåller exempelvis kontorshotell och postboxföretag

 • bedriver kasino- eller lotteriverksamhet

 • driver bank- eller finansieringsrörelse, eller annan finansiell verksamhet

Den fullständiga listan finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.