Innehåll

Resultat nr 10 2016

Penningtvättslagen: Vem omfattas av lagen?

Penningtvättslagen gäller bland annat för fysiska och juridiska personer som:

 • bedriver verksamhet som avser försäljning av varor mot kontant betalning till stora belopp (motsvarande minst 15.000 euro per affärstransaktion). Exempelvis handel med bilar, juveler, klockor och antikviteter

 • bedriver verksamhet som fastighetsmäklare

 • bedriver verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå

 • bedriver verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag

 • arbetar med bokföring och redovisning

 • ger skatterådgivning

 • ger juridisk rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter och företag med mera

 • bildar, säljer och förmedlar företag

 • tillhandahåller exempelvis kontorshotell och postboxföretag

 • bedriver kasino- eller lotteriverksamhet

 • driver bank- eller finansieringsrörelse, eller annan finansiell verksamhet

Den fullständiga listan finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...