1 §Frågor om avlösning av rätt till delaktighet i häradsallmänning enligt 8 §, bosättningskrav för ledamöter i en allmänningsstyrelse enligt 23 §, allmänningsstämma enligt 37 och 38 §§, prövning, fastställelse och ändring av ett reglemente enligt 40 och 41 §§ samt överklaganden enligt 47 § 1 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar, prövas av

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län,

 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.

1 §1Frågor om avlösning av rätt till delaktighet i häradsallmänning enligt 8 §, bosättningskrav för ledamöter i en allmänningsstyrelse enligt 23 §, allmänningsstämma enligt 37 och 38 §§, prövning, fastställelse och ändring av ett reglemente enligt 40 och 41 §§ samt överklaganden enligt 47 § 1 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar, prövas av

 1. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län,

 2. Länsstyrelsen i Örebro län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands eller Örebro län,

 3. Länsstyrelsen i Stockholms län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Gotlands eller Stockholms län,

 4. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Jönköpings, Kalmar eller Östergötlands län,

 5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Hallands eller Västra Götalands län, och

 6. Länsstyrelsen i Skåne län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Blekinge, Kronobergs eller Skåne län.

Träder i kraft den 1 januari 2025 enligt förordning (2024:212) [red.anm.].

Förordning (2024:212)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2024:212

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025.