1 §Frågor om avlösning av rätt till delaktighet i häradsallmänning enligt 8 §, bosättningskrav för ledamöter i en allmänningsstyrelse enligt 23 §, allmänningsstämma enligt 37 och 38 §§, prövning, fastställelse och ändring av ett reglemente enligt 40 och 41 §§ samt överklaganden enligt 47 § 1 mom. lagen (1952:166) om häradsallmänningar, prövas av

  1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

  2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

  3. Länsstyrelsen i Skåne län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,

  4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västra Götalands eller Hallands län,

  5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,

  6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Västernorrlands eller Jämtlands län, och

  7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när allmänningsstyrelsen har sitt säte i Norrbottens eller Västerbottens län.