Innehåll

Skattenytt nr 12 2005 s. 757

Skatteverket och arbetsmarknadspolitiken

Denna artikel är en replik på Peter Sjögrens artikel i nr 11 av Skattenytt för år 2005.

Att Skatteverket arbetar som arbetsmarknadspolitisk företrädare är ett felaktigt påstående som måste bemötas!

Det finns inget krav på att den som vill bli egen företagare måste ansöka om F-skatt för att få bedriva näringsverksamhet, men för den som har en verksamhet som innebär att man säljer t.ex. konsulttjänster är F-skattsedel ofta en förutsättning för att få uppdrag. Av bestämmelserna i 4 kap. skattebetalningslagen (SBL) följer att det är Skatteverkets uppgift är att pröva en inkommen ansökan om F-skatt.

Enbart den omständigheten att man ansökt om F-skatt räcker i dagsläget inte för att Skatteverket ska kunna tilldela F-skattsedel utan en prövning av om den beskrivna verksamheten utgör näringsverksamhet eller inte måste göras.

I 13 kap. 1 § inkomstskattelagen anges att med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständig. Någon närmare beskrivning av vad som kännetecknar en självständigt bedriven verksamhet finns inte i lagtexten och bedömningen får därför bl. a. göras utifrån den praxis som finns på området.

När någon i en ansökan om F-skattsedel uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet här i landet är Skatteverkets utgångspunkt att sökanden ska tilldelas F-skattsedel om verksamheten som sådan kan utgöra näringsverksamhet. Några mer ingående utredningar i frågan om näringsverksamhet föreligger eller inte görs normalt inte i samband med ansökningstillfället.

Den sista september 2005 fanns det sammanlagt knappt 700.000 F-skattsedelsinnehavare registrerade (fysiska och juridiska personer). Av dessa var det ca 250.000 fysiska personer som hade F-skattsedel med villkor (FA-skatt). FA-skatt tilldelas fysiska personer som förutom näringsinkomster även har tjänsteinkomster.

Hittills i år har Skatteverket fått in ca 55.000 nya ansökningar om F-skatt. Av de som ansökt om F-skatt har ca 1.600 sökanden fått avslag. Av de 1.600 beslut om avslag som Skatteverket fattat beror 470 beslut på att sökanden inte har ansetts bedriva näringsverksamhet. Avslagen på denna grund uppgår således till endast 0,8 procent av årets ansökningar om F-skatt.

I varje enskilt ärende görs en samlad bedömning av de i ansökan beskrivna omständigheterna. När det gäller personer som ska bedriva konsultverksamhet prövas frågan om verksamheten kan anses komma att bedrivas självständigt. En av de avgörande faktorerna för att en verksamhet ska anses självständig är att sökanden inte är inordnad i uppdragsgivarens verksamhet. Här kan tidigare anställning hos uppdragsgivaren ha viss betydelse men den är inte avgörande för bedömningen. Givetvis är inte det ekonomiska risktagandet något som vägs in i bedömningen av om en konsult ska anses självständig då något större ekonomiskt risktagande normalt inte behövs för denna yrkeskategori.

Skatteverket arbetar hela tiden aktivt för att likforma, utveckla och förbättra hanteringen av ansökningar om F-skatt runt om i landet. Genom att koncentrera arbetet med ansökningarna om F-skatt har vi uppnått större likformighet och snabbare genomströmningshastighet. Skatteverket arbetar hela tiden för att förbättra och förenkla för företagarna och någon avsikt att göra det svårare för nystartade företagare att få F-skattsedel finns inte.

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverket.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...