Innehåll

SkatteNytt nr 1-2 2009 s. 77

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Antonson, Jan, Förmåner – Stora uppslagsboken. Tholin & Larsson, 9 upplagan, 2008, 1 000 sidor.

I denna bok ges en utförlig redovisning av skattereglerna på förmånsområdet per den 1 januari 2009. Boken är rikligt försedd med exempel och kommentarer.

Antonson, Jan & Rydin, Urban, Skatt på skog – enskild näringsverksamhet. Tholin & Larsson, 2008, 700 sidor.

Boken syftar till att vara en handbok med omfattande redovisning av reglerna för skogsbeskattning av enskilda näringsidkare.

Backman, Christina, m.fl., Stiftelsehandboken. Norstedts Juridik, 2008, 196 sidor.

Denna bok är avsedd att vara en heltäckande introduktion och handledning om stiftelser. I den behandlas områdena skatterätt, civilrätt, redovisning och revision. En detaljerad genomgång görs av frågorna om kapitalförvaltning och utdelningspolitik. Vidare behandlas hur bildandet och det praktiska arbetet i en stiftelse går till. Boken innehåller lagtextbilagor.

Dahlman, Roland, Handbok i internationell pensionsbeskattning. Norstedts Juridik, 2008, 158 sidor.

I boken beskrivs svensk inkomstbeskattning, enligt gällande intern rätt och de svenska skatteavtalen, av pensioner från svenska och utländska försäkringsgivare till fysiska personer som tidigare varit skattemässigt bosatta i Sverige.

Fyhr, Karin, m.fl., Avdrag 2009 – Uppslagsbok för företag och privatpersoner. Björn Lundén Information, 14 upplagan, 2008, 301 sidor.

I boken behandlas vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt i deklarationen. I den nya upplagan beskrivs de beslutade och föreslagna ändringarna inför taxeringen 2009 (inkomståret 2008).

Fyhr, Karin, m.fl., Skattenyheter 2009 – skatter, personal, redovisning och juridik. Björn Lundén Information, 14 upplagan, 2008, 144 sidor.

I denna bok beskrivs de nya skatteregler som börjar gälla vid årsskiftet 2008/2009. Den tar upp alla de viktigaste beslutade och föreslagna ändringarna för inkomståret 2009 och framåt. Även de viktigaste reglerna och nyheterna inför deklarationen i maj 2009 tas upp.

Kindlund, Peter, m.fl., Skatte- och deklarationshandboken 2009. Tholin & Larsson, 33 upplagan, 2009, 850 sidor.

Den nya upplagan har uppdaterats med alla beslut från höstriksdagen 2008. Redovisningen i boken presenteras i sitt sammanhang för inkomståret respektive taxeringsåret.

KPMG Momshandboken. KPMG, 6 upplagan, 2008, 458 sidor.

KPMG:s momshandbok kommenterar regelverket för mervärdesskatt, tull och punktskatter. Bland nyheterna i denna upplaga återfinns de nya reglerna för byggbranschen samt reglerna om uttagsbeskattning och omvärdering av beskattningsunderlaget.

Rydin, Urban & Båvall, Bertil, Beskattning av ägare till fåmansföretag. Norstedts Juridik, 2 upplagan, 2008, 445 sidor.

I den andra upplagan har boken uppdaterats med rättsfall fram till den 1 juli 2008. Den nya tillfälliga lättnaden vid avyttringar av kvalificerade andelar i fåmansföretag som skall tillämpas t.o.m. år 2009 åskådliggörs med ett antal praktiska exempel. Boken innehåller också ett nytt kapitel som behandlar olika frågeställningar vad gäller obestånd. Även i övrigt har boken omarbetats och utvecklats.

Jur. kand. Martin Berglund är doktorand i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...