Försäkring

Inom försäkring är uppdelningen områdesorientierad. I flikarna finner du uppdaterade lagar, föreskrifter och EU-rätt. 

Försäkringsrörelse

EU-rätt

Lagar och förordningar

Finansinspektionen

Utländska försäkringsgivare

Finansiella konglomerat

Distribution

Avtal

Lämnande av information

Konsumentskydd

Distansförsäljning

Tjänstepension

EU-rätt

Lagar och förordningar

Finansinspektionen

Specialförsäkring

Pension

Konsumentförsäkring

Övriga specialförsäkringar

Konsument

Bokföring, redovisning och rapportering

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Etik och brott

Finansinspektionen