Bank

Inom bank är uppdelningen områdesorientierad. Under de olika områdena finner du EU-rätt, lagar och föreskrifter som reglerar bank- och kreditverksamhet.

Bankrörelse

Specialbanker

Riskhantering

Återhämtningsplaner

Särskilt förordnade revisorer

Hypotek

Nödlidande kreditavtal

Konsumentkredit

Finansiella konglomerat

Dödande av handling

Kreditvärderingsinstitut

Statligt stöd och garanti

Insättningsgaranti

Bankstöd och bankgaranti

Tillsynskrav

Obligationer och e-pengar

Obligationer

Elektroniska pengar

Betalning, inlåning och kreditupplysning

Betaltjänster

Gränsöverskridande betalningar

Investeringssparkonto

Inlåning

Kreditupplysning

Konsumentskydd

Finansiell rådgivning

Konsumentkredit

Särskilt om bostadskrediter

Verksamhet med konsumentkrediter

Klagomålshantering

Distansförsäljning

Redovisning

Här hittar du regler som rör bokföring och redovisning inom bank. Om du vill hitta fler regler om redovisning och bokföring klicka här

Bokföring

Byte av redovisningsvaluta

Årsredovisning

Rapportering

Associationsrätt

Här hittar du allmänna regler inom området associationsrätt. För fler regler klicka här.

Etik och brott

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Verksamhetsstyrning

Ersättningssystem

Ägar- och ledningsprövning

Hållbarhetsupplysningar

Finansinspektionen