Aktiemarknadsnämnden

Här finns samtliga offentliggjorda uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Du finner även en förteckning över uttalandena samt korta sammanfattningar av dessa i nämndens guide. Information om nämndens verksamhet hittar du också i denna flik.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986