2022-05-03

Tillhandahållande av laddningsstationsnätverk och tjänster för eldrivna fordon

Frågan som Skatterättsnämnden hade att ta ställning till var om det ska ses som ett eller två tillhandahållanden.

Ett bolag som tillhandahåller laddningsstationsnätverk för laddning av elbilar samt information om tillgänglighet, priser och ruttplanering ställde frågan huruvida det var fråga om ett eller två tillhandahållanden till kunden. Om det bedömdes vara två tillhandahållanden undrade bolaget om tjänsten var en sådan elektronisk tjänst som avses i  5 kap. 16 § ML. Bolaget saknar fast etablering i Sverige. För kunden är det inte möjligt att bara köpa el utan att samtidigt få tillgång till laddningsstationsnätverket och information om priser och tillgänglighet m.m..

Skatteverket ansåg att det var fråga om ett tillhandahållande i enlighet med 5 kap. 2 d § ML, försäljning av elektrisk kraft.

Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje och konstaterade att det kunden efterfrågar är tillgång till laddningsstationsnätverk. Att kunden samtidigt får tillgång till information om pris och tillgänglighet är endast ett medel för att på bästa sätt åtnjuta det huvudsakliga tillhandahållandet. Tillhandahållandet är ett tillhandahållande av elektrisk kraft i enlighet med 5 kap. 2 d § ML. Skatterättsnämnden framför att detta synsätt även stämmer överens med de riktlinjer vad gäller laddning av elfordon som EU:s mervärdesskattekommitté enhälligt antog efter det 113:e mötet den 3 juni 2019 och det 118:e mötet den 19 april 2021.

Förhandsavgörandet är överklagat.

 

Här kan du läsa hela förhandsavgörandet från Skatterättsnämnden