2020-03-13

Arbetsmiljöansvar i kristider

Vad gäller egentligen nu när smitta sprids och många är oroliga, inte bara för smittan som sådan utan för vad man får, kan eller måste göra? Vi drar vårt strå till stacken för att bättra på kunskapsläget.

I Rätt Arbetsrätt finns mycket matnyttigt för den som vill läsa på om det arbetsrättsliga ansvaret. I FAR Online har vi också en stor mängd lagar och föreskrifter på arbetsrättsområdet. Viktigt att veta är dock att rättsreglerna ofta är kompletterade med kollektivavtalsregler, vilka ofta kan vara strängare mot företaget.

Högst upp i regelhierarkin har vi arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Utifrån dem finns sedan ett antal föreskrifter, som AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö och AFS 2018:4 Smittrisker.

Skulle någon vara hemma från arbetet utan att vara sjuk, men bedömas vara smittbärare finns möjlighet att få smittbärarpenning enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken.

Föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är länkade ovan, i övrigt hittar du en praktisk länksamling för det som finns inne i FAR Online till höger om den här artikeln.

Film

Söka

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt – med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen