2021-04-19

Beräkning av semester och semesterlön vid korttidsarbete

Korttidsarbete kan innebära problem vid beräkning av semesterdagar och semesterlön. Läs mer om hur det ska hanteras på rätt sätt. Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR på Value & Friends i Skellefteå förklarar i senaste numret av Resultat vad som gäller.

Under 2020 var det många som jobbade korttidsveckor, hur semesterlön och semesterdagar ska beräknas när en anställd jobbar korttidsveckor är dock inte helt självklart. Enligt semesterlagen (1977:480) är korttidsarbete semesterlönegrundande frånvaro. En anställd har samma rätt att ta ut betald semesterledighet och förläggningen av semester ska göras utan hänsyn till hur arbetsdagarna ser ut under korttidsarbetet. För en anställd som i vanliga fall jobbar fem dagar i veckan, men är permitterad två dagar, ska även fem semesterdagar läggas ut för en veckas ledighet vid semesteruttag.

Läs hela artikeln i senaste numret av Resultat. Mer information om vad som gäller för semester hittar du i Rättserien.

Här kan du lösa hela artikeln senaste numret av Resultat.