Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer för redovisning i kommuner, kommunalförbund och regioner.

Rådet för kommunal redovisning