Rådet för kommunal redovisning

Rådet för kommunal redovisning ger ut rekommendationer och information kopplade till redovisning i kommuner, kommunalförbund och regioner. Rekommendationerna utgör RKR:s normerande publikationer, i vilka fet stil är direkt normerande medan övrig text ska ses som vägledande och beskrivande.

Rådet för kommunal redovisning