2021-01-11

Nya och uppdaterade revisionsregler från FAR

FARs rekommendationer och uttalanden inom revision har uppdaterats och ett nytt uttalande har tillkommit från och med den 1 januari 2021. De uppdaterade reglerna finns nu i FAR Online.

Det har kommit ett nytt uttalande, RevU 18 Revisorns agerande vid felaktig klassificering av skulder i bostadsrättsföreningar. ISRE 2410 innehåller ett nytt exempel på uppdragbrev som tar hänsyn till svenska förhållanden.

Nytt är också att följande fem tidigare uttalanden har gjorts om från uttalanden till rekommendationer då de är av beständig natur:

 • RevU 2 ändras till RevR 13,
 • RevU 4 ändras till RevR 14,
 • RevU 15 ändras till RevR 15,
 • RevU 16 ändras till RevR 16, och
 • RevU 17 ändras till RevR 17.

Nedan följer en kortare sammanställning över uppdaterade regelverk:

 • RevR 100 har fått ett nytt avsnitt om ISA 540.
 • RevR 700 har bland annat fått en ny punkt om revisorspåteckning vid elektronisk underskrift.
 • I RevR 701 har en ny punkt 50a tillkommit, diverse övriga ändringar samt uppdaterade exempel.
 • RevR 9 har fått mindre justeringar i exemplen samt ändringar till följd av ändringar i aktiebolagslagen.
 • RevR 10 har fått ett tillägg om uttalandet om förvaltningsberättelsen.
 • RevR 12 har fått mindre ändringar avseende bl. a. frivilligt upprättad hållbarhetsrapport.
Om ändringarna på far.se
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.