2022-09-21

Tema penningtvätt i senaste numret av tidningen Balans

Nummer fyra för 2022 innehåller flertalet artiklar som belyser penningtvättsfrågan utifrån olika aspekter och yrkesroller.

Du kan bland annat läsa en intervju med Peter Öhman, professor i företagsekonomi vid Mittuniversitetet, som forskat kring revision med förväntningsgapet mellan revisorer och allmänheten som ett särskilt fokusområde. Hur stämmer omvärldens förväntningar överens med vad branschen faktiskt kan och ska göra när det kommer till att upptäcka ekonomisk brottslighet?  

Frågan om kraven och riktlinjerna kring penningtvätt blivit övermäktiga för byråerna reds också ut och en artikel belyser hur länsstyrelsens tillsyn fungerar och vad myndigheten vanligtvis slår ned på.

Expertfrågan handlar den här gången om näringspenningtvätt, det vill säga brottet som återfinns i 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och besvaras av Marie Wallin från Rätt Nu. Du får bland annat veta hur penningtvätt och näringspenningtvätt hänger ihop och vad det straffrättsliga perspektivet innebär. Enligt straffrätten ställs höga krav på att ha ett helhetsperspektiv – follow the money – och om du inte har det kan du riskera att begå brott.

Av övrig läsning märks bland annat:

  • Arbetsrättskrönikan om nya LAS och parallella anställningar.
  • Kravet på visselblåsarkanal hos större företag, som gäller sedan mitten av juli.
  • Ny betalningsinfrastruktur ersätter bankgirot från 2023.
  • Ett omnämnande av den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som FAR, Skyrev och SKR arbetat fram och godkänt.
Här kan du läsa senaste numret av tidningen Balans.