Balans

Balans är tidningen för fri och obunden debatt om redovisning och revision. Balans behandlar också frågor rörande affärsjuridik och inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Tidningen innehåller också reportage, nyheter och kommentarer.

Balans ges ut av FAR och kommer ut åtta gånger om året. Fördjupningsartiklarna medföljer som bilaga i vartannat nummer av Balans. Fördjupningsartiklarna publiceras även löpande på tidningenbalans.se.

1983

Nummer 10 1983

Nummer 9 1983

Nummer 8 1983

Nummer 7 1983

Nummer 6 1983

Nummer 5 1983

Nummer 4 1983

Nummer 3 1983

Nummer 2 1983

Nummer 1 1983