Revision

Här har vi samlat alla regler som gäller särskilt för revision. Här finns både lagstiftning, regler från FAR, regler från IFAC (ISA) och ärenden och uttalanden från Revisorsnämnden.

Här hittar du allt inom god revisionssed.

Bokarkiv

Behöver du tillgång till gamla regler? Alla våra regelsamlingar finns i historiska arkiv tillbaka till 2008.

Du hittar bokarkiven här.

Revisionsmallar

Mallarna presenteras i samband med det dokument de hör till, mallar till RevR 700 finns således inne i RevR 700.

Här hittar du mallarna